1 year ago

روش استفاده از کاندوم مردانه

روش استفاده از کاندوم مردانه

روش استفاده از کاندوم مردانه
خرید کاندوم را باید قبل از نزدیکی و در حالت نعوذ روی آلت کش read more...1 year ago

نحوه نگهداری کاندوم

نحوه نگهداری کاندوم
یکی از نکات در نگهداری کاندوم این هست که سعی کنید کاندوم را همیشه در یک جای مشخص و معین و درضمن قابل دسترس نگهدار read more...1 year ago

آنچه درباره کاندوم باید بدانید

جنس اکثر کاندومها لاتکس است که جنس ارجح و مرغوب میباشد با اینحال در بازار کاندوم های دیگری هم وجود دارد که بهتر است مصرف کنندگان نسبت به read more...1 year ago

خرید کاندوم

خرید کاندوم


دلایل خرید کاندوم :
-کاندوم تنها وسیله ای است که در صورت استفاده صحیح و همیشگ read more...