2 months ago

روش استفاده از کاندوم مردانه

روش استفاده از کاندوم مردانه

روش استفاده از کاندوم مردانه
خرید کاندوم را باید قبل از نزدیکی و در حالت نعوذ روی آلت کش read more...

2 months ago

نحوه نگهداری کاندوم

نحوه نگهداری کاندوم
یکی از نکات در نگهداری کاندوم این هست که سعی کنید کاندوم را همیشه در یک جای مشخص و معین و درضمن قابل دسترس نگهدار read more...

2 months ago

دلایل خرید کاندوم

دلایل خرید کاندوم :
-خرید کاندوم تنها وسیله ای است که در صورت read more...

2 months ago

آنچه درباره کاندوم باید بدانید

جنس اکثر کاندومها لاتکس است که جنس ارجح و مرغوب میباشد با اینحال در بازار کاندوم های دیگری هم وجود دارد که بهتر است مصرف کنندگان نسبت به read more...

2 months ago

خرید کاندوم

خرید کاندوم


دلایل خرید کاندوم :
-کاندوم تنها وسیله ای است که در صورت استفاده صحیح و همیشگ read more...